? ??????????????Tat Girly? ????? ?? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??1 Grab Today. 662 Total Grabs. ??????Previe
w?? | ??Get the Code?? ?? ???????????????????????????Ed Hardy? ????? ?? ???Rating: 4.3 (18 Ratings)??1 Grab Today. 6206 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????Trust BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Thursday, December 10, 2009

Ibnu Sina merupakan doktor islam yang terulung.Sumbanganya dalam bidang perubatan bukan sahaja diperakui oleh dunia islam tetapi juga oleh para sarjana barat.Nama sebenar Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Hussain Ibnu Abdullah.Tetapi di barat,beliau lebih dikenali sebagai Avicenna.
Buku beliau Al-QanunFit-Tib meliputi semua cabang ilmu perubatan sehingga diulang cetak lebih 16 kali sepanjang 30 tahun dan eropah menjadikannya sebagai mata pelajaran di universiti dan fakulti perubatan sehingga abad ke-17